آخرین اخبار «مصاحبه احمدی نژاد

این کارشناس بینالملل عادیسازی روابط ایران و عربستان را به این سادگیها که در رسانهها منتشر شده است، نمیداند و میافزاید: «درحالیکه خبرها از سرعت بالای عادیسازی روابط بین ایران و عربستان میگویند، اما بهبود این روابط در گام اول آن است و باید گامهای مهم دیگری در این راستا و در جهت توسعه همکاریها برداشته و منافع مشترک دو طرف سنجیده شود تا در نتیجه آن سایر کشورهای منطقه نیز به هم بپیوندند و به دنبال آن برنامههای رژیم صهیونیستی و قدرتهای فرامنطقهای از بین رود.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها تحت تأثیر عوامل و متغیرهایی در سه سطح داخلی، خارجی و فردی قرار دارد. به قدرت رسیدن دموکرات ها به رهبری باراک اوباما به منزله طیف گستردهای از تغییرات در حوزه سیاست خارجی آمریکا بود که در بسیاری از ابعاد، آن را از دوران حاکمیت نومحافظهکاران متمایز میسازد. به این ترتیب که در رژیمهای اقتدارگرا و توتالیتر میزان اختیارات نوک هرم، به شکل غیرقابل مقایسهای بیش از تمام گروهها و شخصیتهایی است که در آن مجموعه سیاسی حضور و فعالیت دارند.

چراکه در نتیجه این همکاری منافع آنها تأمین میشود.» بهشتی پور با تأکید بر این مدل تعاملات معتقد است که نزدیکی ایران و عربستان، توسعه آنها را در بسیاری از حوزهها به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر باعث حل و فصل مشکلات منطقهای شده و همچنین تأثیر مستقیمی بر حل مشکلات یمن خواهد گذاشت.

از طرفی دو کشور امارات و بحرین با ایران اختلافهای جدی دارند و اگر این مشکلات حل شود، پس از آن باید به سراغ برهمخوردن اهداف اسرائیل و تحلیل آنها زیر سایه بهبود روابط ایران با عربستان و درنهایت ائتلاف کشورمان با اعراب برویم.

تحلیل شما از نتایج انتخابات اخیر مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا چیست؟ این بدان معنی است که برگشت ایران و عربستان به مسیر عادی دیپلماتیک آنطور که در خبرها نشان داده میشود نیست و مطمئنا شرط و شروطهای دو طرف بر روی میز مذاکره مانع از اعلام نتیجه نهایی این مذاکرات در روزهای آتی خواهد شد. در عین حال علی الشهابی، مشاور دولت سعودی نیز اعلام کرده است پیش از آنکه ریاض بخواهد اقداماتی نظیر بازشدن سفارتها در نظر بگیرد، ایران باید اقداماتی «بنیادین» در یمن انجام دهد.

علاوه بر این موارد، چنانچه در بخش دیگری از این نوشتار هم تاکید شد، وجود «رقیب مشترک»ی به نام ترکیه -که با توجه به ماجراجوییهای نوعثمانیگرایانۀ رئیس جمهور کنونیاش، با واژۀ «دشمن مشترک» نیز میتوان از آن یاد کرد- فرصت مناسبی پیش روی تهران و قاهره قرار گرفته تا به نیم قرن نداشتن رابطۀ دیپلماتیک پایان داده شود.

بنابراین اگر واقعا مشکلات دیپلماتیک میان ایران و عربستان حل شود و در ادامه آن روابط به سمت شکلگیری یک همکاری میان هشت کشور خلیج فارس و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس پیش رود، از یک سو تنش در منطقه کاهش پیدا میکند و از طرف دیگر، این موضوع باعث کاهش فروش سلاح به کشورهای منطقه و ضرر و زیان آمریکا، انگلیس و فرانسه در این حوزه خواهد شد.

همانطور که پیشتر اشاره کردم این موضوع زمینه بسیار خوبی برای عدم فروش سلاح به کشورهای منطقه خواهد شد و ایرانهراسی را کاهش میدهد، اما نفوذ قدرتهایی همچون آمریکا در منطقه با این موضوع و به این سادگیها از بین نخواهد رفت. جالب اینکه با عربستان هم تقریباً هیچگونه اختلاف ارضی قابل توجهی نداریم. شرایطی که موجب شد عربستان تشویق به مذاکره با ایران شود و از نقش بسیار مثبت ایران در ایجاد صلح در یمن غافل نماند.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه دولت گذشته در رشد و توسعه فناوری فضایی موانع جدی ایجاد کرد، اظهار داشت: دولت روحانی برای اینکه حسن نیت خود را به غرب نشان دهد، مانع رشد و پیشرفت علوم فناوری فضایی شد و بودجههای مربوط به تحقیق و توسعه در این دو حوزه را به شدت کاهش داد لذا در مسیر رشد این علوم موانع جدی ایجاد شد و این دو حوزه آسیب دید.

با مذاکره نمیتوان القاعده را متقاعد کرد که سلاح خود را زمین بگذارد. گروه پارلمانی صدر با داشتن ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ جایگاه مجلس ملی عراق بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور است. چراکه روابط آمریکا با عربستان سعودی، امارات و کویت و البته عراق بسیار نزدیک و عمیق و گسترده است و با یک عادیسازی مناسبات بین ایران و عربستان و حتی در اثر شکلگیری یک پیمان میان کشورهای منطقه، نفوذ آمریکا در منطقه کم نمیشود.

از نظر اقتصادی نیز، مصر با توجه به جمعیت بیش از یکصد میلیون نفری میتواند بازار مصرف خوبی برای کالاهای ایرانی باشد. در حال حاضر آمریکا در عربستان، کویت، بحرین و قطر پایگاههای بسیاری دارد و به این سادگی از منطقه خارج نخواهد شد.

این مسئله زمانی جدیتر شد که آمریکا برای پایان دادن به جنگ یمن بر روی عربستان فشار بسیار وارد کرد. بنابراین ایران و عربستان سعودی اگر بتوانند روابط خود را در درجه اول به سمت عادیسازی سوق و گسترش دهند در مراحل بعد میتوانند در زمینههایی که منافع مشترکی دارند، پیشرو هستند و در راستای شکلگیری یک همکاری امنیتی، سیاسی، در سطح منطقه خلیج فارس تلاش کنند.

اینکه عربستان چون برای ایجاد روابط با آمریکا و ایران نمیتواند از طریق برجام اقدام کند، باید تنها از طریق روابط دوجانبه با ایران مسائل خود را حل کند. تضمین اصلی، طراحی الگوی اجرای توافق بهگونهای است که در ازای اقدامات طرف مقابل، اقدامی به همان «وزن» صورت گیرد تا درصورت خُلف وعده بتوان اقدام خود را متوقف کرد.

وظیفهای که بر عهده داریم این است که زمینه را آماده کرده و برای آن دوره آماده شویم و این آمادگی از طریق ایجاد تمدن اسلامی است. بر همین اساس، دولتمردان ما به شکل جدی باید تامل کنند که چرا امروزه ما با یک کشور مهم منطقه که هیچگونه اختلاف ارضی با آن نداریم، فاقد رابطۀ دیپلماتیک هستیم؟ بلکه در عین حالی که رقابت وجود دارد، در راستای توسعه کشورها، همکاری میتواند شکل گیرد.

او میگوید: «کشورها در دنیای امروز میتوانند با یکدیگر رقابت داشته باشند و درعین حال با هم همکاری کنند. همچنان اعضای کمیسیون تصمیم اتخاذ نمودند تا به روز سه شنبه 23حمل ازمحل بود و باش معتادین بازدید نمایند تا در مورد معالجه وتداوی آنان با مراجع مربوط تماس حاصل شود.

این مهم یعنی در حوزۀ منافع وجودی، تضاد منافعی میان تهران با ریاض و قاهره نیست و اختلاف میان ما با این دو کشور در سه حوزۀ دیگری است که تمامی آنها قابل مذاکره هستند. ، امری زمانبر و پیچیده است. از طرف دیگر، به دلیل تفاوت ماهوی در تعهدات طرفین، انجام راستیآزمایی امری پیچیده، زمانبر و پرهزینه است.

اگر واقعاً جبهه پایداری در مجلس تأثیرگذار بود باید همه مجلس را در اختیار داشت و رئیس را انتخاب میکرد اما چنین اتفاقی رخ نداده است. در چنین شرایطی این سوال مطرح میشود که راهکار حل چنین مشکلاتی چه خواهد بود؟

این در حالی است که اختلافات میان فراکسیون های سیاسی درخصوص نامزدهای تصدی این پست ها وجود دارد. تجارب فوق جلوی چشم نخبگان دولت اقای رئیسی است. در واقع چند وزیر احمدی نژاد در کابینه رئیسی حضور دارند، اما هیچکدام در همان وزارتخانه ابقا نشدهاند علی اکبر محرابیان از وزارت صنایع و معادن به وزارت نیرو رفته است.

فراموش نکنیم که در روابط میان کشورها، نه دوست دائمی وجود دارد، نه دشمن دائمی؛ بلکه آنچه دائمی است، منافع ملّی است. اما با روی کار آمدن بایدن و اعلام آمادگی آمریکا برای احیای برجام، عربستان سعودی به فکر احیای روابط با ایران افتاد. در درگیری احتمالی با موشکهای بالیستیک ایران از ختس به عنوان سلاح ردیف اول استفاده شده و پدافند آمریکایی پاتریوت که در جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱ علیه موشکهای اسکاد عراق استفاده شدند به عنوان سیستم دفاع موشکی پشتیبان و یدک فعالیت خواهند کرد.