اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری

استفاده نمود. اما از آنجا که مدل VECM را با تغییر و تبدیل پارامترها می­توان به شکل یک مدل VAR معادل نوشت، چنانچه رابطه­ی همجمعی میان متغیرهای مدل وجود داشته باشد، می­توان یک مدل VAR با متغیرهای ناپایا را برآورد و به نتایج معتبری رسید (ر.ک. از آنجا که باز بودن تجاری یکی از شاخصهای مهم برای جهانی­شدن است با استفاده از رگرسیون، رابطه­ی بین رشد اقتصادی و نرخ سرمایه­گذاری را مورد مطالعه قرار میدهد و در نهایت نتیجهگیری میکند این دو تغییر با یکدیگر رابطه مثبت دارند.

براساس نتایج جدول (6) برخی از علائم با نظریههای موجود سازگاری نداشتهاند؛ برای مثال، سرمایهگذاری خصوصی دارای اثر منفی بر تولید کل بوده است؛ این در حالی است که سرمایهگذاری دولتی نیز اثر مثبتی بر تولید کل کشور داشته است. مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی کسری از مصوبات جدید نظام پزشکی کشور در راستای بقای بیمارستان های خصوصی تقدیر و تشکر کرد. اولا خبری از مشارکت بخش خصوصی در این ۴۸ پروژه نیست. توسط متخصصان بخش عمومی به نهادهایی تعبیر میشود که به صورت خودجوش شکل نگرفتهاند (عجم اوغلو، 2012)، و از آنجا که در ایران نهادها عمدتا با برنامهریزی و سازماندهی متمرکز شکل میگیرند، میتوان آنها را بهرهکش نامید. از طرفی مخارج مصرف نهایی بخش دولتی که در بهار 1400 بیش از 9 درصد افزایش یافته بود، در بهار سالجاری تغییری نکرد و عدد صفر را به ثبت رساند.

ایران را نمیتوان نادیده گرفت، اما آنها با رویکردهای ایران مشکل دارند. چون یک واکسن داخلی را به همراه یک قراردادی که مدعی بودند ۶۰ میلیون دوز واکسن از روسیه به کشور میرسد تبلیغ کردند اما مشاهده کردیم کمترین واردات از روسیه صورت گرفت. معمولاً نظریهها، روابط بلندمدت یا ایستا میان متغیرها را مشخص میسازند. این اقدام نیز مانند اقدامهای گذشته آمریکا برای جوسازی رسانهای است یا آمریکا واقعا قصد توافق دارد؟ سفیر روسیه در این ملاقات تصریح نمود که قصد وی از انتشار این عکس صرفا یادآوری اتحاد روسیه با بریتانیا بر علیه ارتش نازی در طول جنگ جهانی دوم بوده و به هیچ وجه هیچ انگیزه و منظور ضد ایرانی پشت انتشار این عکس وجود ندارد.

ایران در آن زمان از سوی ارتش های روسیه و انگلیس مورد حمله و اشغال قرار گرفت. حشمتالله فلاحتپیشه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره عکسی که از سوی سفارت روسیه منتشر و موجب خشم مردم ایران شد، گفت: نشست سران متفقین به همراه شوروی یعنی دیکتاتور وقت این کشور، استالین، کسی که نامش به عنوان خونآشامترین انسانها یاد میشود اما سرنوشتاش شبیه خیلی از خونآشامها نبود، در کشور ما برگزار شد، این بخشی از تاریخ تحریف شده روسیه است که اسمی از جنایات و تجاوز به میلیونها زن توسط شوروی در جنگ جهانی دوم در آلمان نیامده است و در تاریخ این کشور کمتر به آن پرداخته شده است. مقامات مسکو همچنان در تماسهای دائمی با شرکای آمریکایی خود در خصوص لزوم عادی شدن تشریفات اعطای روادید هستند، ولی هنوز موفقیتی در این زمینه بدست نیامده است.

آنتونوف پیش از این گفته بود، زمان آن فرا رسیده است که طرفهای روسی و آمریکایی در روند مذاکرات به نسلهای آینده و چگونگی زندگی مشترک آنها فکر کنند. این در حالی است که “جان سالیوان” سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه در اواخر سال گذشته میلادی یادآور شده بود که ایالات متحده نمی تواند حضور دیپلماتیک خود در روسیه افزایش دهد زیرا ظاهراً دیپلمات های آمریکایی قادر به دریافت روادید روسیه نیستند.

این دیپلمات روس در ادامه یادآور شد که دولت آمریکا هر کاری انجام می دهد تا حضور دیپلماتیک روسیه در این کشور کاهش پیدا کند. باید از آقای سفیر روسیه ممنون و متشکر بود که با زبانِ بی زبانی و با عکس، تاریخ و رسانه به صورت دقیق و آشکارا، حقایقی را برایمان خاطرنشان می کند که از آن غفلت کرده ایم و یا دوست داریم غفلت بکنیم.

وی ادامه داد: سفیر روسیه کسی است که تقریباً در هر ماه با مقامات ایرانی دیدار میکند و هر شخصی را که بخواهد به ملاقاتش میرود، درب دفاتر مقامات ایرانی همواره به روی سفیر این کشور باز بوده است و ایرانیان فکر میکنند که این روابط، راهبردی است. به زعم وی، درآمد نفتی باعث میشود سیاستگذاران کشور اغوا شوند از سازوکار نهادهای سیاسی برای تأمین منافع شخصی و گروهی استفاده کنند که موجب تخریب نهاد اقتصادی میشود.

بر این اساس و با توجه به روابط دو کشور، مشخص است که اقدام سفیر روسیه اقدامی شخصی بوده و ارتباطی به مواضع دولت فدراسیون روسیه ندارد و باید شخصا از محضر ملت ایران عذرخواهی کند. گروه عکس: جواد اوجی، وزیر نفت امروز سهشنبه (ششم مهرماه) با لوان جاگاریان سفیر فدراسیون روسیه در تهران، در محل ساختمان مرکزی وزارت نفت دیدار کرد. بر همین اساس در بهار سالجاری 9/ 3 درصد از رشد 2/ 6 درصدی این فصل، از رشد 7درصدی گروه خدمات ناشی شده است. افزون بر این در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 2/ 11درصد و ساختمان 6/ 7درصد بیشترین و صنعت 8/ 2درصد و معدن منفی 2/ 1درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص دادهاند.

  1. APEC Economic Committee (2000). Towards Knowledge-Based Economies in APEC
  2. ارائه آموزش­های مهارتی و تخصصی
  3. طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه
  4. تحریم تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران

روابط استراتژیک داشته و منافعِ خود را قربانیِ کشورهای ضعیف تر نخواهند کرد. در این ملاقات همچنین تاکید شد ملت بزرگ ایران طی ۴۲ سال گذشته به کرات ثابت کرده اند که استقلالی که با جانفشانیها و مقاومتهای تاریخی به دست آورده اند را با تمام دقت و جدیت محافظت کرده و به عنوان یک کشور مقتدر روابط خود با کشورهای دیگر را مبتنی بر عزت ملی تنظیم میکنند.