انواع بانکداری در ایران و جهان چگونه است؟

ارائه خدمات با سرعت و دقت ? بر اساس این گزارش، با ارائه لایحه بودجه به مجلس، خوشبینیهای زیادی در میان فعالان حاضر در بازار سرمایه درخصوص حمایت همهجانبه دولت سیزدهم از این بازار ایجاد شد که توانست زمینهساز ایجاد روزهای مثبت در معاملات بورس باشد. یعنی کارمندان دولت که حقوقشان از طریق این ۱۲ بانک واریز میشود، برای گرفتن وام نیازی به ارائه ضامن ندارند. در همین حال، با تشدید نوسانات منفی در سهام بزرگتر، بار دیگر جریان نقدینگی به سمت شرکتهای کوچکتر سوق یافت؛ وضعیتی که با توجه به شرایط قیمتگذاری این سهام و عدم تناسب آن با سودآوری خطر پیشروی این گروه در محدوده حبابی را تقویت میکند. در کنار تلاشها و رویکرد حمایتی دولت، نمایندگان مردم در خانه ملت نیز با پیگیری موضوعات مربوط به بازار سرمایه، در مسیر تقویت این بازار گام برداشته و بهطور جدی در تلاش هستند. نشانههای این توجه ویژه را میتوان در کاهش مالیات پنج واحد درصدی برای اولینبار در دو دهه اخیر، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه با منابعی حدود ۷۰ همتی و تثبیت فرمول بهره مالکانه معادن بخشی مشاهده کرد.

معاملهگران این بازار ۲۸۹ هزار معامله به ارزش ۲۶هزارو ۶۷۸ میلیارد ریال انجام دادند. اگر بخواهیم به وقت ایران در مورد این زمان صحبت کنیم، بهتر است شما از ساعت ۶ تا نیم ساعت بعد از بامداد برای معامله طلا در بازار اقدام کنید. اختصاص ردیف بودجه برای صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه و توجه به واریز منابع در صندوق تثبیت بازار سرمایه از مهمترین نکات لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که برای نخستینبار توسط دولت انجام شده و نشاندهنده نگاه مثبت آن به بازار سرمایه و نیز تلاش لازم برای بهبود روند معاملات این بازار است. توجه: به منظور پرهيز از ارجاع مشتريان بانک به شعب و جهت پوشش هر چه فراگير تر مشتريان ضمن رعايت جوانب امنيتي سامانه ، جهت ثبت نام مشتريان استفاده کننده از سامانه ، از رمز حساب که در سرويسهاي تلفني نیز قابل استفاده مي باشد ، کمک گرفته شده است. ایرنا که صدای دولت را پوشش میدهد، در تحلیل خود نوشته بود: آنچه از بودجه سال آینده برداشت میشود، این است که دولت سیزدهم در نخستین لایحه بودجه خود توجهی ویژه به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی داشته است.

محمودزاده درباره کنترل بازار اجاره و سیاستهای وزارت راه و شهرسازی گفته بود: قانونی برای کنترل بازار اجاره وجود ندارد و به همین دلیل نیز نظارتی نیست، چون نظارت منتج از قانون است. همچنین موضوع اخذ مالیات از سپردههای بانکی در لایحه بودجه مورد تأکید ویژه قرار گرفته است که به نظر میرسد اخذ مالیات از سپردههای افراد حقوقی، سبب تبدیل سپردههای بانکی این افراد به اوراق بدهی یا سهام شود و این موضوع بهطور حتم به نفع بازار سرمایه خواهد بود. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید عباس حسینی معاونامور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانکها در وزارت اقتصاد، اظهار داشت: پیرو جلسه مدیران عامل بانکها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و و تأکیدهای ایشان بر ضرورت آسان سازی پرداخت تسهیلات بانکی به مردم، امروز جلسهای با مدیران عامل بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها دارای سهام است، تشکیل شد.

دولت سیزدهم در رویکردی حمایتی، کل فروش اوراق در سال آینده را ۸۸ همت در نظر گرفته است و در عین حال ۱۲۸ همت از اوراق گذشته را تسویه میکند که این به معنای خالص تزریق حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی به بازارهاست. تعیین سقف دو هزار تومانی برای نرخ سوخت صنایع بزرگ فولادی، پتروشیمی و پالایشگاهی ازجمله تصمیمات مهم و مؤثر دیگری است که حمایت فعالان بازار سرمایه را نیز به همراه داشته است. به لحاظ این که بسیاری از فارغالتحصیلان گرایشهای گوناگون علوم اقتصادی به ویژه اقتصاد نظری و بازرگانی، در بانکها و مؤسسات پولی و بانکی اشتغال مییابند، در برنامه مصوب تمام گرایشها، یک درس اصلی به ارزش 3 واحد به نام پول و بانکداری و یک درس اختصاصی اختیاری به نام بانکداری اسلامی منظور شده است. اخذ مالیات از خودروهای لوکس و مسکنهای گرانقیمت، در کنار اخذ مالیات از سپردههای بانکی افراد حقوقی، از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه است که از نظر اکثر کارشناسان میتواند تأثیر شگرفی در ورود حجم گستردهای از نقدینگیهای مردم به این بازار، ایجاد روند صعودی شاخص بورس و تداوم آن داشته باشد. این وام هم مثل همه تسهیلات بانکی دارای شرایطی است و نیاز به مدارکی همچون خرید خودرو و ضمانت با فیش کسر از حقوق کارمندان رسمی دولت دارد.