بررسی و نقد سیاست خارجی اوباما

در کشور پروژههای زیادی برای استفاده از این ظرفیتها تعریف شده، ولی خیلی از این پروژهها در کشوی میز مدیران در حال خاک خوردن است. امروز طرف اصلی ما در مذاکرات آمریکا است و به همین دلیل بهترین راه این است که ما بدون واسطه با این کشور وارد مذاکره شویم تا مشکلات حل شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، ایران به عنوان کشوری که در میان شرق و غرب قرار دارد و به دلیل این موقعیت ژئوپلیتیکی شرایط خاصی در حوزه سیاست خارجی داشته و دارد. او که با سیاستهای غلط در دیپلماسی، ایران را منزوی کرده بود، بسیار علاقهمند به مذاکره با آمریکا بود اما نه بوش نه اوباما هرگز تمایلی برای گفتوگو با او نداشتند که دلیل آن تندرویهای سیاسی او در جامعه بینالملل بود و نتیجه آن سیاستها تحریمهای کمرشکن شورای امنیت سازمان ملل و اتحاد جامعه جهانی علیه ایران بود که اگر اینگونه نمیشد و احمدینژاد تحریمها را کاغذپاره نمیدانست و در دوران اوباما توافقی چون برجام نوشته میشد، اجرای آن طی سالیان متمادی دوام و قوامی مییافت و با آمدن ترامپ به راحتی نادیده گرفته نمیشد.

وی همچنین این ادعا را مطرح کرد که از وزیر خارجه در هشت سال گذشته انتقادی صورت نگرفته و یکی از مشکلات در وزارت خارجه این بود که انتقادی از رئیس این دستگاه صورت نمیگرفت، چون کسی ایشان را نمیدید که بخواهد از او انتقاد کند. وی همچنین در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: باید ساختار ما در وزارت خارجه مبتنی بر فرهنگ قرآنی باشد.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: اینکه آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام آیا به معنای واقعی با حسننیت و جدیت بهدنبال رسیدن به توافق هستند یا نه موضوعی است که در طرف مقابل باید جستجو کرد. لذا پیشنهاد کارشناسان این است که در مذاکرات پیش رو علاوه بر پافشاری روی رفع حقوقی تحریم، شرایط انتفاع ایران از رفع تحریمها در قالب شاخصهای عینی و سنجشپذیر مشخص شود تا راه برای بهانهجوییها و مانعتراشیهای طرف آمریکایی سد شود.

علاوه بر این مقام اروپایی، «میخاییل اولیانوف» نماینده روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در وین نیز اعلام کرد مذاکرات وین از فردا (سهشنبه) از سر گرفته خواهند شد. در حالی که القای مخالفت و کارشکنی روسیه علیه برجام در دستورکار نشریات زنجیرهای قرار دارد، روزنامه اعتماد تصریح کرد: روسیه از احیای برجام حمایت میکند. این دیپلمات پیشین کشورمان در بخش دیگری از صحبتهای خود با طرح این ادعا که در طول هشت سال گذشته هیچگونه برنامهریزی در کشور برای کار با همسایگان صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: هفته گذشته یک نشست با موضوع همسایگان برگزار شد و در آن نشست تصمیمات خوبی برای تعامل با همسایگان گرفته شد.

به ویژه، هویت و ماهیت اسلامی و نظام باورهای جمعی حاکم بر جامعه ایران عاملی بسیار مهم در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار میرود. بدون توجه به افکار عمومی و خواست اکثریت مردم اتخاذ سیاست خارجی ممکن نمی گردد. به گزارش همشهریآنلاین به نقل از فارس «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام گفت، لازمه بازگشت به اجرای کامل برجام، روحیه مصالحه در طرفهای مذاکره در وین است.

استفادهی صحیح از این ابزارها در تحقق اهداف سیاست خارجی و در میزان موفقیت یک کشور نقش تعیین کنندهی دارد. شما بهعنوان منتقدی که ممکن است نگران توقف پیشرفت هستهای کشور باشد، بدانید که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و برعکس صنعت هستهای ما معنا پیدا میکند و در مسیر صحیح خود قرار خواهد گرفت؛ در مسیری که هزینه و فایده آن درست باشد».

می توان گفت که جهانی شدن باعث تغییر و تحول در موضوعات و اولویت های سیاست خارجی شده است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره خصوص روند مذاکرات وین تلفنی گفتگو کردند. روحانی در مرداد ۹۸ درباره این تماس تلفنی گفته بود: «اگر در نیویورک وزیر امور خارجه ما با وزیر امور خارجه آمریکا دیدار نکرده بود و من به تلفن اوباما جواب نمیدادم، توافق با سختی و کندی انجام میشد.

رشد اقتصادی در این سالها عمدتا مدیون سیاستهای نوسازی پس از جنگ از سوی دولت بود که به یکباره باعث جهش رشد در آن سالها شد. در زمان حمله شوروی و بعد آن، تا رئیس جمهوری ریگان، آمریکا مایل به جنگ در افغانستان بود اما کنترل واقعی بر آن نداشت و از طریق آی اس آی پاکستان شرایط را کنترل می کرد.

وي در گفتوگو خود با همشهري ماه که در شمارههاي قبلي نشريه منتشر شده گفته بود: «اولين دوره رياستجمهوري من يعني از سال ۶۸ تا ۷۲ در بين همه ادوار رياستجمهوري چون از جنگ فارغ شده بوديم و به سازندگي رو آورديم بهتر است؛ البته به دو دليل: اول اينکه خودم رئيسجمهور بودم و به کرات از عملکردم دفاع مستند ميکردم و دوم جداي از اين، در سال ۶۸ در حالي رياستجمهوري را قبول کردم که بودجه کشور به صورت رسمي ۵۱درصد کسري داشت.

من چند روزی میشود از بیمارستان مرخص شدهام. حدود ۴۵ بحران در عرصه جهانی وجود دارد که حدود ۳۲ بحران در منطقه خاورمیانه است و ایران بر روی ۲۰ بحران تاثیر میگذارد و یا تاثیر میپذیرد که در این زمینه میتوان به بحرانهای محیط زیست، انرژی، آب، قومیت و چند نکته اشاره کرد.

وی با بیان اینکه برجام دارای ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و هستهای است و در واقع به نوعی حکمرانی ما را هدف قرار داده است، گفت: میتوان این ادعا را مطرح کرد که برجام از نظر ابعاد و پیچیدگی مهمترین قراردادی است که در طول سالهای پس از انقلاب آن را امضا کردهایم. این روزها خبرهایی مبنی بر لغو برخی تحریمها به گوش میرسد؛ دولت مردان آمریکایی این را بدانند که «ایران همواره آزاد است» و این جوانان ایرانی هستند که قطار انقلاب را در مسیر توسعه حرکت میدهند.

جامعه ایرانی با این سیاستها به خوبی آشناست و صابون این سیاست خارجی از دیرباز به تن مردم این سرزمین خورده است. در سند چشمانداز بیست سالهی کشور و سیاستهای کلی نظام، مهم ترین اهداف سیاست خارجی کشور آورده شدهاند که دستگاه سیاست خارجی را موظف می نماید تا عملکردی مطابق با این اهداف و سیاستها داشته باشد.

آمریکا در دورنمای ژئوپلتیک مناطق خلیج فارس و دریای خزر را دو منبع اصلی تامین کننده انرژی حداقل تا نیمه اول قرن بیست و یک می داند. رئیسجمهور جمهوریخواه آمریکا در واکنش به سخنان میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور دو پیام توییتری منتشر کرد.

البته در ادامه دو استیضاح ماندگار را در ادوار مجلس ثبت کرد. البته اوباما برای این حقوق 4 هزار و 500 دلار مالیات هم داده است. او که یک دموکرات است، پیشتر از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، تحت ریاستجمهوری باراک اوباما چهل و هفتمین معاون رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا بوده و از ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹ به مدت ۳۶ سال ایالت دلاور را به عنوان یکی از سناتورهای ایالات متحده آمریکا نمایندگی کرد.