بهای جوانی الیزابت – ایسنا

شاید ملکه الیزابت یکی از معروف ترین شخصیت های شناخته شده ی جهان باشد که زندگی به دور از هیاهو و جنجال رسانه ای دارد. نامش الیزابت باتوری بود؛ دختری متعلق به طبقه حاکم مجارستان؛ از خاندانی که در پیشینهاش چند شاه و تعداد زیادی کاردینال و قاضی و شوالیه دیده میشد. او که سال ها به دلیل علاقه ی شخصی به صورت تجربی به کار دکوراسیون داخلی و پتینه پرداخته و چند نمایشگاه نیز از آثار پتینه ی خود برگزار کرده، پس از کناره گیری از صدا و سیما هم علائق خود را دنبال می کند. در پی انتشار این سخنان، سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد خاتمی در مصاحبهای مدعی شد به دلیل اینکه شکایت از مدیر مسئول کیهان به نتیجه نمیرسد، این شکایت را مسکوت گذاشته و دنبال نمیکنند. او به یکباره بعد از مرگ پدرش در سال ۱۹۵۲ به جای وی به تخت نشست و اکنون در سن ۹۰ سالگی طولانی ترین دوران زمامداری را در جهان در اختیار دارد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به پیش رو بودن روز دانشجو، اظهار داشت: در پرونده جنبش دانشجویی، مسئله مبارزه با آمریکا بسیار جلوه داشته و درخشنده است؛ ۱۶ آذر سال ۳۲ اعتراض علیه مسافرت معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران صورت گرفت.

یک اینکه تنها عکس رهبر انقلاب و امام خمینی در دست مردم بود و دیگری این شعار را سر میدادند که “این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده” و “ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند”. او افزود: «پس از گفتوگویی که آقای مرعشی با روزنامه شرق داشت، من با سایت خبر سراسری گفتوگویی داشتم و به حرفهای آقای مرعشی واکنش نشان دادم که متعاقب آن آقای مرعشی به من زنگ زد و گفت که من علیه آقای خاتمی چیزی نگفتم که شما اینگونه به من حمله کردید. اسماعیل گرامیمقدم ، درباره اینکه پس دیدارهای اخیر خاتمی، ناطقنوری، سیدحسن خمینی و روحانی و دیدارهای جداگانه روحانی و جهانگیری با خاتمی، ناطق، لاریجانی و باهنر جریانی در کشور مطرح میکند این جلسات را بانیان وضع موجود به راه انداختهاند تا با تشکیل اتاقهای فکر، عملیات روانی علیه دولت سیزدهم به پا کنند تا به صحنه سیاسی بازگردند؛ در صورتی که حتی روحانی زمانی هم که رئیس.جمهور بود آنچنان از قدرت و اختیار برخوردار نبود چه برسد حالا که از قدرت کنار رفته است، گفت: این باور را قبول ندارم اگر جریانات سیاسی مخالف جریان حاکم بر دولت جلساتی را میگذارند و یا تشکیلاتی را راهاندازی میکنند در جهت زمین زدن دولت جدید است و قصد دارند چوب لای چرخ کابینه سیزدهم بگذارد، اصلا چنین چیزی قابل پذیرش نیست.

گرامیمقدم در ادامه میگوید: «حتماً آقای خاتمی هنوز هم یکی از لیدرهای مؤثر در جبهه اصلاحات است و همواره هم باعث ایجاد وحدت بین اصلاحطلبان بوده است، اما باید پذیرفت که بار مسئولیت از آقای خاتمی کاسته شده است و دلیلش هم ایجاد جبهه اصلاحات ایران بوده که پیشتر با عنوان شورای عالی سیاستگذاری فعالیت میکرد.» بعد برای آنکه نه سیخ بسوزد و نه کباب، پیش از آنکه بگوید «باید بپذیریم که کارهای تشکیلاتی تا حدی جای نقشهای کاریزماتیک را گرفته است.» این مدح و منقبتها در وصف خاتمی را یادآور میشود که «آقای خاتمی ویژگیهای منحصر بهفردی دارد»، «هنوز هم مخاطبان اصلاحات او را دوست دارند»، و «از او حرفشنوی دارند». عبدالله نوري، وزير کشور دولت اول هاشمي رفسنجاني به عنوان وزير کشور، عطاالله مهاجراني به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و مصطفي معين به عنوان وزير علوم دولت سيدمحمد خاتمي معرفي شدند که به نوعي ميتوان اين سه وزير را، جنجالیترین وزراي سيد محمد خاتمي در دولت اول ناميد. برخي کارشناسان، بروز اين مساله را بهدليل توجه محض دولت هاشمي به فعاليتهاي زيربنايي و عمراني و همچنين مشکلات زياد اقتصادي از جمله کسري بودجه که با آن روبهرو بود، ميدانستند. چرا که متفکران همیشه پیشتاز حرکت در جامعه هستند.

این مبادلات که در دنیای امروز به عنوان «دیپلماسی شهروندی» شناخته میشود در بسیاری از موارد از دیپلماسی رسمی مهمتر محسوب میشوند چرا که شناخت دقیقتر دو ملت و در هم تنیده شدن روابط و منافع آن به خصوص در شرایطی که نیروهایی از تداوم تنش و خصومت سود میبرند، حائز اهمیت است. اما در اين روز هم تکليف کابینه اوليه يکسره نشده و اين روز پايان حضور احمدينژاد در مجلس براي دفاع از وزراي پيشنهادي نبود، چرا که تا پايان عمر دولت نهم اين دولت بيش از 10 جابهجايي داشت. اگر ملکه در حال خوردن شام بوده و کیف دستی خود را روی میز بگذارد بدین معنی خواهد بود که وی از خدمتکاران خود می خواهد مراسم شام در ۵ دقیقه ی آینده به اتمام برسد و اگر کیف خود را روی زمین بگذارد بدین معنا خواهد بود که یکی باید بحث ناخوشایندی که در جریان است را متوقف کند. این در حالی است که اساساً هیچ خبری با این محتوا در تسنیم منتشر نشده و بررسی خبرنگار تسنیم نشان داد که فارس و اعتماد نیز این خبر را نشر ندادهاند.