سکوت درباره «روز اجرای برجام»؛ فراموشی یا خجالت؟

یکی دیگر از سرویس های چینی الیزابت که به صورت 90 پارچه است و برای تعداد افراد 12 نفر نیز کاربرد دارد این نوع سرویس می باشد . خانواده ی سلطنتی اجباری برای پرداخت مالیات ندارد اما ملکه الیزابت از سال ۱۹۹۳ به طور داوطلبانه مالیات خود را پرداخت می کند. انتظار چنین حوادثی در کارهای ما به لحاظ طبیعی وجود دارد و هر تلفنی زنگ میخورد انتظار اخبار تلخ را میکشیم ولی این خیلی خبر سنگین و باور نکردنی بود. 4- بر اساس سنت الهی، در شکست دشمن هیچ تردیدی وجود ندارد؛ سرنوشت رئیس جمهور کنونی آمریکا بهتر از سرنوشت اسلاف خود همچون بوش و ریگان نخواهد بود و همانند آنها در تاریخ گم خواهد شد. مالی: برجام چرخش سانتریفیوژهای ایران را متوقف کرده بود و پس از سه سال خروج از برجام شاهدیم که سیاست فشار حداکثری، به تسریع برنامه هستهای ایران کمک کرد. 21- اگر آمریکاییها توانستند در فروش نفت ایران خلل وارد کنند اروپاییها باید خرید نفت از ایران بهمقدار مورد نیاز ما را تضمین کنند. 8- در مذاکرات سالهای اخیر و بعد از برجام، کاملاً مشخص شد که موضوعاتی همچون هستهای و موشکی، مسئله اصلی نیستند بلکه مخالفت و دشمنی عمیق آمریکا با اصل نظام اسلامی و ملت ایران بهدلیل سربلندی این نظام در منطقه حساس و توسعه روحیه مقاومت و مخالفت بیملاحظه با ظلمهای آمریکا و بلند کردن پرچم اسلام است و آنها میخواهند نظام اسلامی را از مؤلفههای قدرت و اقتدار خود تهی کنند.

5- مجموعه برخوردهای آمریکا از ابتدای مذاکرات هستهای تاکنون، این تجربه مهم را به دست میدهد که جمهوری اسلامی ایران نمیتواند با آمریکا تعامل کند زیرا آمریکا پایبند به تعهدات خود نیست. اگر اروپا نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را به اجرا خواهد رساند که البته این اقدام هم مانند دیگر مراحل اقدامی قابل بازگشت خواهد بود. 1- از ابتدای انقلاب اسلامی و در همه این مقاطع، رژیم آمریکا دشمن اصلی ملت ایران بوده و از همه ابزارها و ترفندهای سیاسی، اقتصادی امنیتی، نظامی و تبلیغاتی نیز استفاده کرده است اما در همه موارد هم شکست خورده است. او دیگر هیچ گاه نمی توانست از زیرزمین خارج شود و یا دوستانش را ببیند و حتی خانواده اش را دیگر نمی توانست ملاقات کند. در آن زمان، آنها حتی اجازه راهاندازی دو یا سه سانتریفیوژ را هم نمیدادند اما از زمانی که در مقابل زیادهخواهیهای آنها ایستادیم و مهر و مومها را شکستیم و جوانان مؤمن و انقلابی ما غنیسازی بیست درصد را انجام دادند، غربیها بهالتماس افتادند و ضمن قبول غنیسازی 3.5 درصد، با ادامه فعالیت پنج تا شش هزار سانتریفیوژ نیز موافقت کردند.

هنگامی که ما مسائل اقتصادی و کسبوکار را به برجام گره میزنیم، نتیجه این میشود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام میمانند و بعد از آن هم منتظر اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا آمریکا در برجام میماند یا نمیماند و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه معطل خارجیها است. وی گفت: اینکه دهها هزار صندوق در سراسر کشور از صبح زود تا نیمه شب فعال بوده و مردم پای صندوقها باشند و در شرایط کرونایی و خاص، مردم آزادانه بتوانند پای صندوق بیایند و تشخیص هویت و رایگیری آنها در زمان کوتاهی انجام بگیرد و صندوقها به مقصد برسد، کار مهمی است. این دیپلمات آمریکایی سپس ادامه داد: «ما همچنان در دیپلماسی را باز نگه میداریم اما از دیگر ابزار استفاده میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران به سلاحهای اتمی دست پیدا نخواهد کرد و به سمت ساخت بمب حرکت نخواهد کرد».

حقوق ملت ایران در برجام باید به طور کامل به دست آید و از هیچ چیزی صرف نظر نمیکنیم. روحانی گفت:امیدوارم این روز که روز تجلیل از صنعت بیمه است، روحیه جدیدی برای همه دست اندرکاران برای خدمت بیشتر به مردم عزیز کشورمان باشد. نماینده آمریکا در امور ایران سپس حرف خود را اینگونه ادامه داد:« دولت بایدن به وضوح اعلام کرده است که تا زمانیکه ایران به تعهداتش پایبند باشد، آمریکا نیز به تعهداتش ذیل برجام پایبند خواهد بود. یک راه ساده و خلاصه برای پایان دادن به این مجادلات آن است که بگوییم بله ایران به عنوان امضاکننده برجام دنبال احیای آن است و میخواهد یکبار دیگر شاید برای آخرینبار راستیآزمایی کند که آیا امریکا حاضر است بیکلک به برجام بازگردد و اروپا حاضر است بی حقه آن را اجرا کند یا نه. رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران با بیان اینکه «زمان برای احیای برجام رو به اتمام است»، گفت: بیایید هرچه سریعتر به برجام بازگردیم که این به نفع هر دو کشور ایالات متحده و ایران است و به آن برای رسیدن به درک و تفاهم در دیگر مسائل تکیه کنیم. مالی تصریح کرد: «محدود کردن برنامه هستهای ایران در راستای منافع ایالات متحده است و ما میتوانیم پس از آن به بسیاری دیگر از مسائل مرتبط با ایران رسیدگی کنیم…