شفافیت را چه کسی درست کرد؟

هرچند تمام گواهینامههای رانندگی با درج نام ملکه الیزابت صادر میشوند اما خود ملکه تنها شخصی است که بهطور قانونی برای رانندگی به گواهینامه نیاز ندارد و خودروی او نیز لازم نیست پلاک شده باشد. برادر او ادوارد ششم، که وارث تاج و تخت پدر بود، در تصمیمی مغایر با قوانین پارلمان انگلستان، تاج سلطنت را برای لیدی جین گری به ارمغان گذاشت، و دست دو خواهر ناتنی خود، الیزابت و مری را از تاج و تخت بُرید. خاطر نشان کردم که ایالات متحده باید به طور کامل به تعهداتش بازگشته و از تلاش برای استفاده از جنگ اقتصادی علیه ایران به عنوان اهرم مذاکراتی دست بردارد.همچنین در خصوص موضوعات دوجانبه و کنسولی گفتوگو کردیم. تنها مورد استفادهی از بمب اتم مربوط میشود به بمباران اتمی دو شهر ژاپن در سال ۱۹۴۵ میلادی و درست در زمانی که شعلههای جنگ جهانی دوم رو به خاموشی بودند. عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد:کمیسیونها طبق آییننامه به مدت یک هفته فرصت دارند برنامههای وزرای پیشنهادی را ارزیابی کنند لذا طبق این تصمیم تا سهشنبه هفته آینده (۲۶ مرداد) فرصت بررسی دارند. چون آن حلقه مفقوده انسان صالحی بود که چهل سال مبارزه کردیم تا زمام امور به دست او بیفتد. به عبارت روشنتر، اداره رفاقتی دولتها بر اداره مبتنی بر صلاحیتها ترجیح داده شده است.

اکثریت قاطع می گویند خیلی چیز خوبی است. سوال کنید حجاب چیز خوبی است یا چیز بدی است؟ اگر نفروشد ادامه ندارد، درست است؟ اطلاعاتی که به رویداد۲۴ رسیده از این نامه، نامه بلندی بوده و با بیان سابقه و گذشته سیدمحمد خاتمی و خانواده او و اینکه «من که بودم و که هستم» آغاز شده و با دغدغههایش برای انقلاب ادامه یافته و با طرح این سوابق بر این پیام تاکید شده که او «هیچگاه علیه انقلاب و رهبری و حاکمیت» نیست. پس از روزها برنامهریزی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، مردم استان تهران همزمان با سایر نقاط کشور در ساعات اولیه در شعب اخذ رای حاضر شدند و با وجودی که بی وقفه رای گیری با شعب ثابت و سیار از ساعت ۷ صبح ادامه داشت، اما مردم برای ثبت ارای خود در شعب صف کشیدند تا جایی که انتخابات تا ساعت ۲ بامداد ادامه یافت. مجری: تبدیل به یک فریضه اداری می شود تا یک فریضه الهی؟ همسر عبدالنصار همتی نامزد انتخابات 1400 گفته در کنار همرش هست تا دولت بی صدایان را تشکیل دهد. وی همچنین حضور محمدرضا خاتمی، برای شرکت در انتخابات در این منطقه را رد کرد.

این مسائل یعنی چه، ما یک کشور هستیم و اهداف واحد داریم. مجری: می گوید ما نظرخواهی کردیم، مردم رای دادند و من دولت شده ام. مجری: من می گویم دولت هستم، کارکنان دولت باید این موارد را رعایت کنند. این ها را بعدا درست کردند! چند هزار سال ایرانی ها چه زن و چه مردش حجاب داشتند. طبیعی است که هیأت ایرانی در چنین دیدارهایی دخالتی ندارد و بنای اظهار نظر در این مورد را هم نداشته و ندارد. در جامعه ایران، کارهای هنری سطح بالا، بسیار مورد استقبال است. دکتر احمدی نژاد: بسیار خوب شما دولت هستید؟ رئیس جمهور افزود: یکی از عوامل اصلی تورم نقدینگی است و یک نقدینگی بسیار خطرناک، پایه پولی است. نکتهای که در این پژوهش مورد تاکید قرار میگیرد این است که باید به اقدامات پهلوی اول از جنبه ساختاری نگاه کرد بدین معنا که چنین اقداماتی بنا به ساخت و کارکرد دولت مطلقه مدرن ضروری بود. دکتر احمدی نژاد: به نظرم اوضاع خیلی عالی می شود. همه می گویند عالی است.

این سریال جوایز زیادی گرفته است از جمله ۱۶ جایزه امی و ۴ جایزه گلدن گلوب. عدهای نیز این دیدارها را انتخاباتی توصیف کرده و بر این باورند که با توجه به شرایط موجود کشور میتوان تحولات سیاسی را مد نظر داشت. لایه آخر نیز مانند جوراب عمل کرده و پا را از برخورد با لایه های رویی محافظت میکند. عمل به این ولایتمداری تلقی میشود ولی در چه مرتبهای هست؟ به نظر شما اگر سینماگران دستشان باز باشد، چه اتفاقی می افتد؟ اصلا رفراندوم کنید. بنظر شما چیز خوبی است یا چیز بدی است؟ این اتفاق افتاده است. برای اینکه فیلمش فروش داشته باشد باید به این چیزها بپردازد! سکههای موسوم به “الیزابت” خارج از ضوابط قانونی ضرب شده است و از بازار طلا جمعآوری میشود. ما یک محور مشترک داریم، آن هم ایران است. تاثیرگذاری آمریکا در صحنه سیاستهای بینالمللی و میزان مشارکت این کشور درتصمیم گیری های مهم اقتصادی ، سیاسی و نظامی در حد بالایی است. اگر دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح و مردم کنار هم قرار بگیرند این تحریم را خیلی سریعتر خاتمه میدهیم اما اگر از هم فاصله بگیریم باعث اختلاف شود و بیتحملی نشان دهیم، حتماً این تحریم طولانی میشود.