مرکز پژوهشها – قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

در دوره پهلوی (۱۳۰۴ ـ ۱۳۵۷ش) در سال ۱۳۱۲ش در مجلس شورای ملی قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی، از طریق نظارت بر معاهدات بینالمللی، وضع قوانین سیاست خارجی، کمیسیون سیاست خارجی، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیسجمهور و وزیر امور خارجه) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر میکند. اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عبارتاند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاستهای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطهجویی و سلطهپذیری برای تأمین این اصل دنبال میشود)؛ ائتلاف و همزیستی بینالمللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و مناسبات صلحآمیز با دولتهای غیرمحارب؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام)؛ حمایتهای انسانی در سطح بینالمللی، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان.

  • صحنه ای که از رونالدو کم دیده ایم (عکس)
  • عنایتی: ما اعتراض کردن بلد نیستیم
  • محمدخانی: خوشحالی از صعود دیگر برای ما کافیست
  • صعود قیمت بیتکوین به بالای مرز ۴۰هزار دلار
  • اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی

نظارت رهبری بر قوه مجریه، از دو طریق ۱- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. بنابر مقدمه قانون اساسی و اصول ۵ و ۵۷ آن، ولایت مطلقه فقیه پایه اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی است. در امامزاده یحیی لوحه کاشی فیروزهرنگی که آیه ولایت روی آن حک شده است به شیعهای مربوط است که در سال ۶۲۸ق، یعنی ۲۵ سال پس از دفن امامزاده یحیی در آن جا دفن شده است.

وی ادامه داد: بنابراین ما اجازه تعطیلی سراسری در استان برای مدارس را ندادیم و چنین اختیاری به استانداران داده نشده است و مورد به مورد استانداران اجازه دارند بررسی کرده و مدارس را تعطیل کنند. همچنین طبق اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی هستند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی میتوانند طبق آیین خود عمل کنند. در همین دوره برخی از رجال تهرانی در خارج از آن میزیستند؛ مانند محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی (۱۲۶۱ق)، صاحب کتاب پرآوزاه «الفصول» که در عراق زندگی میکرد. ↑ برخی احتمال قوی دادهاند که طهران به دستور طاهر بن حسین ذو الیمینین یا هنگام حکومت طاهریان ساخته شده و اسم اصلی آن طاهریه یا طاهران یا طاهریان بوده که بعداً به دلیل کثرت استعمال طهران شده است (قائم مقامی، «طهران یا تهران؟»، ۱۳۳۹ش، ص۱۰۵).

در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، از متقاضی تعهد گرفته باشند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ شود، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمیباشد؛ زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهدات لازمالرعایه میباشد و تشخیص مساله خلاف قانون بودن با دیوان محترم عدالت اداری میباشد؛ بدیهی است چنانچه فروش ارز بهصورت قطعی انجام شده و در آن یا ضمن تعهد معتبری شرطی مبنی بر دریافت مابهالتفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع میباشد. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد. غلامرضا تختی، مشهور به جهان پهلوان تختی نیز متولد تهران است.

ضمنا در شورا برخی از مواردی که به عنوان اموال بنده و خانواده ام ذکر گردیده است، اساسا هیچ ارتباطی با ما ندارد و موجب شگفتی گردید. دشت بزرگ تصریح کرد: همه این پروژهها که باهدف تقویت زیرساختهای برق در خوزستان برنامهریزی، تأمین مالی و احداثشده است، باعث افزایش پایداری شبکه برق بهطور خاص در محلهایی که احداثشدهاند و بهطورکلی در خوزستان میشوند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: موضوع دیگر تزریق واکسن دز سوم بود که در گذشته نیز در این موضوع تاکید کرده بودیم. وی در رابطه با نظراتی پیرامون تجمیع و ادغام قانون انتخاباتی و اعلام نظر مجلس مبنی بر ناتوانی در ادغام قوانین و نظر شورای نگهبان پیرامون این موضوع، تصریح کرد: تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است به شرطی که تمام اقتضائات انتخابات مختلف در آن لحاظ شود. دو برابر باشد، تمامآنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود. قریب به اتفاق هیاتها اذعان دارند که گفتوگوها به رغم پیچیدگی برخی مسائل رو به جلو و در مسیر پیشرفت است؛ دور هشتم مذاکرات رفع تحریمها از ۶ دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شد. دلیل حذف تبصره ۴ مصوبه در مرحله قبل که در جهت رفع ابهام مدنظر شورای نگهبان اضافه شده بود روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ازاینجهت که سازوکار پیشبینی شده نافی ترتیبات ذیل ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ازاینجهت که سازوکار پیشبینی شده نافی ترتیبات ذیل ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در دوره پهلوی حوزه علمیه قم توسط شیخ عبدالکریم حائری یزدی (م ۱۳۱۵ش) تأسیس و جایگزین حوزه تهران شد. در دوره قاجار و با رونق حوزه علمیه تهران، برخی از عالمان بومی تهران نامآور شدند. گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ تشیع، قم، پژهشگاه حوزه و دانشگاه ـ مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، چاپ چهارم، ۱۳۹۰ش. انوشه، حسن، «تهران»، دائرة المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سیدجوادی و دیگران، چاپ دوم، ترهان، نشر شهید سعید محبی، ۱۳۸۰ش.

راعی، سجاد، «شورای نگهبان»، در دانشنامه جهان اسلام (ج۲۷)، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ش. رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا میکند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. بنده از ابتدای انقلاب درباره روحانیت، ولایت فقیه، امام (رحمت الله علیه) حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) دفاع مقدس، مسئله هسته ای، مسائل بین المللی، آمریکا، اروپا، مسائل منطقه ای لبنان، عراق، سوریه، فلسطین، جنگ ۳۳ روزه، ضد انقلاب، مسائل و مشکلات اقتصادی و صدها موضوع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نظر داده ام کدام یک اشکال داشته که باعث رد صلاحیت بنده شده است؟ شیخ فضل الله نوری از شاگردان میرزای شیرازی با تفکر سلطنت مشروعه از دیگر عالمان این دوره تهران است. در دوره قاجار (۱۲۰۹ ـ ۱۳۴۵ق)، مردم تهران در محرم هر سال برای امام حسین(ع) و شهدای کربلا سوگواری میکردند.

»، در مجله ارمغان، دوره ۲۹، شماره ۳، خرداد ۱۳۳۹ش. تذکر رهبر انقلاب در ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ و پس از آن اصرارهای لاریجانی و انتشار مطالبی از سوی وی جهت علنی شدن دلایل عدم احراز صلاحیت وی پرونده این ماجرا را مفتوح نگه داشت. وظیفه اصلی مجلس، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است.