186-211, Cambridge University Press, New York

در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت فروخته شده است. است که در نهایت منجر به کاهش هزینههای سربار این مراکز میشود. اینها گزارشهایی هستند که میتوان به آنها استناد و اعتماد کرد.

اتفاقهای رخداده در اقتصاد کشور طی ماههای اخیر را میتوان با توسل به اصول و روابط علم اقتصاد تبیین کرد. با نگاه به سایت سامانه پایش کیفیت هوا میتوان متوجه شد که شاخص دیاکسیدگوگرد زیر ۱۰۰ و در نقطه پاک است؛ یعنی مشکل آلودگی هوای تهران فقط گوگرد نیست. در حالیکه آلودگیهای ناشی از نیروگاههای فسیلی سبب وقوع حوادث و مشکلات بسیار زیاد بر محیط زیست و انسانها میشود، سوخت هستهای گازهای سمی و مضر تولید نمیکند و مشکل زبالههای اتمی نیز تا حد قابل قبولی رفع شده است، چرا که در مورد مسایل پسمانداری با توجه به کم بودن حجم زبالههای هستهای و پیشرفتهای علوم هستهای بدست آمده در این زمینه در دفن نهایی این زبالهها در صخرههای عمیق زیرزمینی با توجه به حفاظت و استتار ایمنی کامل ، مشکلات موجود تا حدود زیادی از نظر فنی حل شده است و طبیعتا در مورد کشور ما نیز تا زمان لازم برای دفع نهایی پسماندهای هستهای ، مسائل اجتماعی باقیمانده از نظر تکنولوژیکی کاملا مرتفع خواهد شد.

در واقع، شرکتهای فعال در بازار رقابتی کامل در بلندمدت سود اقتصادی برابر صفر دارند. همین مساله باعث تشدید معاملات در بازارها شده و تا جایی ادامه پیدا میکند که دیگر سطح قیمتها با انتظارات تورمی عوامل اقتصادی متناسب باشد و این روند تا متعادل شدن سطح قیمتها با نقدینگی موجود تداوم خواهد داشت. در هفتههای اخیر درخصوص عوامل تورمی اقتصاد کشور مطالبی منتشر شده که بحث اصلی را به حاشیه رانده است.

در اثر سوزاندن سوختهای فسیلی حاوی گوگرد مانند مازوت، ترکیباتی موسوم به Sox منتشر میشوند که بخش بیشتر آنرا SO2 تشکیل میدهد. SO2 گازی سمی است که برای سلامتی مضر است.

افزایش شدید تحریمها، شیوع کرونا و از همه مهمتر کاهش درآمد نفتی باعث تضعیف قدرت مانور پولی برای مقامات کشور شد. ایزوتوپ های هسته باد رادرفورد رد پای فیزیک در زندگی جوشکاری اربیم خواص فلزات زباله هستهای منابع انرژی تشکیل سیاهچالهها مواد رادیو اکتیو آدنوزین تری فسفات همجوشی هستهای انفجار اتم جهان و بحران انرژی انرژِی فوزیون هستهای انرژی فیزیک هستهای برای همه اورانیوم آری سلاح نه! ابراهیمی، م.، سالاریان، م.، حاجی میرزایی، س.، 1387. بررسی مکانیسم های اثرگذاری درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی کشور های صادرکننده نفت از دیدگاه بلای منابع طبیعی.

2009)، با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و با بکارگیری داده­های فصلی 2005:1- 1970:1 به بررسی رابطه نامتقارن بین تغییرات قیمت نفت و فعالیت اقتصادی کشورهای G7 پرداختند. بررسی مکانیسم های اثرگذاری درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی کشور های صادرکننده نفت از دیدگاه بلای منابع طبیعی. منابع گاز غیرمتعارف به منابعی اطلاق میشود که متان در لایههای سنگهای رسوبی محبوس است.

بنابراین به نظر می رسد، سرمایه گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت ها و ناکارایی های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت بندی پروژه ها، انتخاب بر اساس ملاک ها و گرایش های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه های سرمایه گذاری مواجه است که موجب افزایش هزینه سرمایه گذاری بخش دولتی و کاهش اثرات مثبت آن در رشد GDP بدون نفت کشور می شود.

لذا پیشنهاد می شود اکثر درآمدهای نفتی در قالب صندوق توسعه ملی به تولید اختصاص یابد. مطالعه حاضر به بررسی اثر درآمدهای نفتی بر تولید و نوسانات آن در ایران با استفاده از داده های سری سالانه، طی دوره 1387-1344 می پردازد. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق ترین پیش بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می دهد.

این کارشناس توسعه گردشگری، نقطه ضعف دیگر ایران در قیاس با ترکیه را در موضوع توسعه صنعت گردشگری، مدیریت نامناسب در استفاده بهینه و مطلوب از فرصت برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای خاص مشابه دانست و عنوان کرد: به عنوان نمونه در ایران معمولا بازههای زمانی خاص بدون هیچگونه انعطاف و تغییری نظیر بهمن ماه برای برگزاری نمایشگاهها در نظر گرفته میشود و علاوه بر این به شیوه مرسوم معمولاً برگزاری نمایشگاهها بهصورت غیر برنامهریزی و هدفگذاری شده در نقاط غیرمتراکم و غیر موزون به صورت پراکنده انجام میشود؛ در نتیجه این امر معمولاً در ایران نمیتوانیم از فرصت برگزاری نمایشگاهها و برای جذب گردشگران استفاده بهینه را به عمل آوریم.

پدیدار ادامه میدهد: «طبق آمار و گزارش رسمی که اوپک داده است در حقیقت در ابتدای سال ۲۰۲۱ (یعنی ماه های پایانی سال ۹۹) میزان تولید نفت خام ۲ میلیون و ۳۵۴ هزار بشکه در بوده است. در ادامه جلسه امروز هیات دولت، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی بررسی و به تصویب رسید. رقیبان احتمالی نیز توسط قانون، مقررات و دیگر مکانیسمهای اجرایی دولت، از بازار حذف میشوند. آخرین آمارهای ارائهشده از سوی بانک مرکزی در مهرماه نشان میدهد رشد کلهای پولی به بیشترین سطح تاریخی رسیده بهنحویکه رشد نقدینگی به ۲/ ۳۷ درصد رسیده، حجم پول ۶/ ۸۸ درصد رشد کرده و میزان پایه پولی نیز رشد ۹/ ۳۱ درصدی را ثبت کرده است.

امروزه، با توجه به اهمیت و گسترش روزافزون بازارهای سرمایه در تجهیز و گردآوری سرمایههای کوچک فردی به سمت فعالیتهای تولیدی، شناسایی رفتار سرمایهگذاران و متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام در این بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده است. اما برخی رسانهها امروز خبر دادهاند که ایران در ماه میلادی گذشته ۲.۳۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است که این بالاترین تولید نفت ایران از ماه مه ۲۰۱۹ تاکنون است.

نکته جالب اینکه دولت در بخش هزینه ها نیز امساک به خرج داده و فقط 44 درصد از مصارف پیش بینی شده در بودجه را تخصیص داده است.با این حال کسری دولت در این دو ماه مشهود بود و اختلاف بین درآمد و هزینه های فروردین و اردیبهشت 1400 از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در این باره میگوید: «در سه ماه اول سال ۹۹ میزان فروش نفت ما در روز تقریبا به طور میانگین حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت بوده است.

تهران (پانا) – عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت پیشبینی شده در لایحه بودجه سال اینده قابل تحقق است ضمن آنکه نگاه به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی موجب شده است تا فروش نفت در همین محدوده در نظر گرفته شود. رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران اضافه میکند: «کل درآمد نفتی ما در سال گذشته با احتساب نفت و فراوردههای نفتی حدود ۵ میلیارد دلار شده است.